Yükleniyor...

Ağrıyı dindirmek ilahi bir sanattır

21 Mart 2024

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Berna Kaya Uğur ile “Hekimlik açısından en tatmin edici branşların belki de başında geliyor” dediği Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile ‘Sağlık dünyasının gizli kahramanları’ olan anestezi uzmanlarının çalışma alanlarını ve sorumluluklarını konuştuk.

Uzmanlık alanınız hakkında bilgi verir misiniz? Hangi tedavi alanlarıyla bire bir ilgilidir?

Anestezi; Latince ‘estezi’ his, duyu anlamına gelen kelimenin başına ‘-an’ olumsuzluk ekinin getirilmesiyle oluşmuş bir kelimedir. Hastanın bilincinin, ağrı duyusunun ve reflekslerinin ameliyatın gerçekleştirilmesine imkân verecek şekilde geri dönüşümlü olarak ortadan kaldırılması işlemidir. ‘Reanimasyon’ ise kelime anlamı olarak, yeniden canlandırma anlamına gelir ki, durmuş olan solunum veya dolaşımı yeniden işlevsel hale getirmek için yapılan işlemlerdir. Hipokrat, ‘Ağrıyı dindirmek ilahi bir sanattır’ diyerek hekimliğin en temel unsurunu belirtmiştir. İşte bu açıdan bakıldığında Anesteziyoloji ve Reanimasyon hekimlik açısından en tatmin edici branşların belki de başında geliyor. Her hekimlik alanında ağrı dindirmek, cerrahi alanlarda da duyu kaybı sağlamak gerekli olduğunda anestezi uzmanları devreye giriyor.

Bir Anesteziyoloji ve Reanimasyon biriminin diğer alanlarla en yakından ilişkili alan olduğunu söyleyebilir miyiz?

Beyin cerrahisinden organ nakline, obezite cerrahisinden kadın hastalıkları ve doğuma kadar tüm cerrahi branşlarda cerrahi uygulanan bir hastaya genel ve bölgesel anestezi uygulamaları başta olmak üzere yoğun bakım, ağrı tedavisi, sedasyon girişimlerinin olduğu her yerde Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanına ihtiyaç vardır. Konu anestezi uygulamaları ve sedasyon olduğunda bu alanlarda en yetkin branştır. Radyolojik görüntülemeler, biyopsi girişimleri, endoskopi, çeşitli kemoterapi uygulamaları, akut ve kronik ağrı, kansere bağlı ağrı tedavisi, diş hekimliği, solunum fizyoterapisi, hava yolu kontrolünün sağlanması, yapay solunum, kardiyopulmoner canlandırma gibi birçok branşta çalışma alanımız mevcut. Özetle tıpta aklınıza gelen hangi bölüm varsa birlikte çalışıyoruz.

Görev yaptığınız sağlık kuruluşunda fiziki şartlar, teknolojiden yoğun bakıma her alanda gelişmiş olması sizin işinizi kolaylaştıran süreçler diyebilir miyiz?

Hâlihazırda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doçent doktor olarak görev yapmaktayım. Fakültemiz, bünyesindeki fiziki ve teknik donanımlar açısından dünya standartlarında bir 3. basamak eğitim hastanesidir. Anesteziyoloji ve Reanimasyon branşı cihaz ve teknik donanıma da oldukça ihtiyaç duyan bir bölüm. Bu açıdan son teknoloji cihaz ve aletlerin bulunduğu sağlık kuruluşlarında çalışmak mesleğimizi daha iyi icra edebilmek açısından çok önemli. Bazı lokal anestezi, ağrı tedavisi veya sedasyon işlemleri dışarıdan basit girişimler gibi görünmekte ve yetkin olmayan kişiler tarafından ve/veya yeterli donanıma sahip olmayan alanlarda uygulanmaktadır. Hangi anestezi uygulaması olursa olsun konu lokal anesteziyse yetkin hekim, genel anestezi, bölgesel anestezi veya sedasyon ise bir anestezi uzmanı tarafından uygulanmalıdır. Oluşabilecek istenmeyen etkileri veya komplikasyonları yönetebilmek ve iyileştirmek için ciddi bir eğitim ve yetkinlik gerekmektedir. Geçmişte hastalar cerrahi bir operasyon geçirecekse sadece cerrahını seçerlerken, günümüzde anestezi uzmanlarını da özenle seçmektedirler. Anestezi öncesinde anestezi uzmanı ile gerekli hazırlıkları eksiksiz yapmak hasta için en güvenli anestezi deneyimini sağlayacaktır.

Kendini sürekli geliştirmesi gerekli bir alan mıdır?

Siz neler yapıyorsunuz bu anlamda?

Bilginin yarı ömrünün oldukça kısaldığı bir çağda yaşıyoruz. Sadece tıp alanında değil her alanda insanın mesleğini en iyi şekilde yapabilmesi açısından herkesin kendisini geliştirmesi ve güncellemesi gerektiğine inanan bir insanım. Hele ki konu hekimlikse her geçen gün yenilenen, güncellenen bilgileri sıkı takip etmek zorundayız.

Tıpta akademisyenlik gerçekten hem çok meşakkatli hem de ciddi fedakârlık isteyen bir yol. Hekim akademisyenler bir taraftan hekim ve uzman hekim yetiştirerek eğitim faaliyetlerini yürütürken, diğer taraftan bilimsel araştırmalar, makaleler ve seminerlerle de bilime katkı sağlamaktadırlar. Bunu yaparken diğer akademisyenlerden farklı olarak tek başına dolu dolu bir kariyer olan hasta iyileştirme görevini de aynı anda icra etmek durumundadırlar. Yolumuz her ne kadar zor görünse de hastalarımızı iyileştirirken, yeni meslektaşlar yetiştirmek için gençlerle sürekli birlikte olmak bizleri güncel tutan ve sürekli geliştiren en önemli unsur. Aktif olarak lisans ve lisansüstü dersler verdiğim için o konuları sürekli takipteyim. Yürüttüğüm bilimsel çalışmalar nedeniyle o konularda da bilgilerimi yeniliyorum. Her hastamızda onun tıbbi durumuyla ilgili tanı ve tedavi konusunda da sürekli okumak gerekiyor. Düzenli olarak alanımdaki güncel uluslararası kabul görmüş yayınları takip ediyorum. İmkân buldukça alanımdaki kongrelerde bazen konuşmacı bazen katılımcı olarak meslektaşlarımla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuyorum. Bu sayede branşımda her daim güncel olma şansına sahip oluyorum.

Doç. Dr. Berna Kaya Uğur kimdir?

1977 Ankara doğumluyum. İlköğrenimi Ankara Alpaslan İlkokulu, ortaöğrenimimi, mezunu olmaktan gurur duyduğum Gaziantep Anadolu Lisesi’nde tamamladım. Lisans eğitimimi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra 2001 yılında Erzurum/Ilıca’da pratisyen hekim olarak göreve başladım. 2003 yılında Erzurum Numune Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı ve AB ortak projesinde Türkiye’de Kanser Tarama ve Eğitim Merkezlerinin kuruluşunda çalıştım. 2005 yılında İstanbul Flavius Klinik’te Sağlık Bakanlığı Medikal Estetik Uygulama Eğitim programını tamamladım. Aynı dönemde Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon bölümünü de kazanınca kariyerim akademik alana evrildi. 2010 yılında uzmanlık eğitimimi tamamladıktan sonra Gaziantep Çocuk Hastanesi’nde mecburi hizmet yükümlülüğümü tamamladım. 2014 yılından itibaren Gaziantep Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevimi sürdürmekteyim. Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uluslararası kabul görmüş dergilerde 400’den fazla atıf almış 33 makalem, çeşitli ulusal ve uluslararası yayınevlerinde basılmış kitaplarda 27 adet bölüm yazarlığım ve 70’in üzerinde bildirim mevcut. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Gaziantep Şehir Temsilcisi ve Türk Yoğun Bakım Derneği üyesiyim. Evli ve iki çocuk annesiyim.

Sosyal Medyada Paylaş
GÜLŞAH SERT
Ekli Görseller